לרשותכם גם בפייסבוק

כתובתינו

גלגלי הפלדה 20, הרצליה נווטו אלינו

ממונה בטיחות

ממונה בטיחות

ממונה בטיחות בעבודה הוא תפקיד חיוני בכל ארגון או חברה. זהו תפקיד רב חשיבות הקריטי בזמן חירום וסכנה

ועשוי להציל חיים. תחומי האחריות של ממונה הבטיחות כוללים את נושא החירום, התנהגות בשעת סכנה ונוהל פינוי ממונה הבטיחות בעבודה בונה את הדרכות הבטיחות ומעביר אותן לעובדים. בנוסף לכך, ממונה הבטיחות מפרסם. את הנחיות הבטיחות והביטחון לעובדי הבניין ולכלל עוברי האורח בבניין בעת הצורך.

​ממונה בטיחות להתנהגות בשעת חירום

על ממונה בטיחות בעבודה להיות בקיא בנהלי התנהגות בשעת חירום בפרסום הנחיות פינוי מהבניין ולעבוד בשיתוף פעולה רציף עם כוחות הביטחון – משטרה, כיבוי אש ומגן דוד אדום. אחת לחצי שנה – באחריותו של ממונה הבטיחות לבצע תרגיל דמה על מנת לבדוק את ערנותם והתמצאותם של עובדי הבניין בכל הנוגע להתנהלותם במקרה של מצב חירום

  מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

  ּ

  ​תחומי אחריות נוספים של ממונה הבטיחות הם: הדרכת עבודות או משימות מיוחדות כגון התנהלות במרכזים או מחסנים לוגיסטיים, הנחיות לעבודה בגובה לעובדים הרלוונטיים, השתלמויות בנושאי חומרים מסוכנים במידה ויש בהם שימוש והנחיות עבודה בסביבת חשמל. על ממונה הבטיחות להכין הדרכות בנושא ארגונומיה נכונה לצורך אלו העובדים שעות ארוכות בישיבה מול מסך המחשב.

  לאדם המתפקד בתור ממונה הבטיחות תפקיד חשוב בארגון. זהו אינו תפקיד המתאים לכל אחד. ממוני בטיחות יהיו בדרך כלל

  אנשים בעלי רקע וידע עשיר בתחומי ההתנהלות בשעת חירום או יוצאי כוחות הביטחון.

  ​חברות פתרונות הנדסה ובטיחות מתמחה בהסמכת ממוני בטיחות בעבודה ומעניקות הכשרות, השתלמויות והדרכות בטיחות שונות.

  הדרכות אלו נועדו לוודא שממוני הבטיחות מעודכנים באופן שוטף בכל הנהלים ויעבירו לעובדיהם את התקנות העדכניות ביותר באשר להתנהלות במצבי חירום כגון: שריפה, רעידת אדמה ועוד.

  ​שמירה על החוק ועל בריאות העובדים

  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה התשנ"ו 1996 (ממונים על הבטיחות) קובעות כי קיימת חובת העסקת ממונה בטיחות בכל ארגון או מפעל המונה למעלה מחמישים עובדים. יעילות העסקת ממונה בטיחות היא בהפחתת מספר התאונות והאירועים הסביבתיים וצמצום העלויות לטווח הארוך. לממונה הבטיחות אחריות רבת מעלה בהקטנת הסיכון המקצועי לסביבה ובשימור סביבת עבודה מוגנת ובטוחה.

  התפקידים של ממונה הבטיחות

  מלבד התקנות של ארגון הפיקוח על העבודה ( ממונים על הבטיחות), התשנ”ו – 1996, בסעיף 10 שעל ממונה הבטיחות צריך לבצע ישנם נושאים נוספים שממונה הבטיחות צריך לבצע או לוודא שהם מתקיימים כגון:

  ​בניית תכנית שנתית לעובדים להדרכת בטיחות ווידוי יישום התכנית.

  קיום ויישום תכנית לניהול בטיחות במקום העבודה בהתאם לאופי המקום והסיכונים הייחודים לו.

  לוודא שתנאי הבטיחות בתהליכי העבודה עונים על דרישות החוק במתקנים במכונות ובציוד ושתנאי הבטיחות מתאימים לאופי העבודה ולאופי הסיכון.

  לפעול בשיתוף פעולה עם המנהלים להפחתת הסיכונים במקום העבודה כגון: גידור מכונות, שימוש בציוד מגן מתאים, התקנת כפתורי חירום ועוד.

  במידה ומקום העבודה חושף את העובדים לסכנות בריאותיות יש להפקיד שהעובדים עוברים בדיקות תקופתיות במעבדות בהתאם לדרישות החוק, היה ונשקפה סכנה בריאותית לעובדים על ממונה הבטיחות לפעול לצמצום הסיכונים הבריאותיים.

  על ממונה הבטיחות לעצור מיידית כל המשך פעילות או עבודה ברגע שנשקפת סכנה לשלמות ובריאות העובדים.

  בתרחיש של תאונה על ממונה הבטיחות לחקור את הגורמים לה, להפיק לקחים ולהציע למעסיק הצעות לייעול ומניעת תאונה חוזרת. כמו כן עליו לעדכן את העובדים בלקחים שהופקו מין התאונה

  ממונה הבטיחות צריך לעבוד בשיתוף פעולה עם המעסיק והמנהלים הפועלים במקום ולדווח למערכת ההנהלה על כל ליקוי ו\או הפרה של הוראות והבטיחות.

  ​​ממונה בטיחות

  מקום העבודה הוא המקום שבו העובדים מבלים כמחצית משעות הערות שלהם. הציפייה של כל עובד היא להגיע למקום בטוח ולשוב בסוף היום לביתו בשלום. תאונות עבודה הן חלק משגרת החיים ורבות מהן יכולות להימנע על ידי פעולות שאותן העובדים עצמם יכולים לעשות. התאונות קורות במגוון תחומים ומקומות עבודה לרבות: מפעלים, אזורי תעשייה, מתחמי בנייה ואף במקומות בהם קשה להאמין שישנן סכנות.

  באחריות המעסיק לדאוג לעובדיו ולהעניק להם סביבה בטוחה. דאגה לסביבת עבודה בטוחה כוללת בחינת המקום כך שאין בו סכנה, התרעה מפני הסכנות השונות, לימוד העובדים כיצד עליהם להתנהל בסביבתם, מתן ערכות הגנה המתאימות לאופי העבודה והצבת ממונה בטיחות אם מקום העבודה חייב לעשות זאת.

  ​מקומות העבודה החייבים בממונה על הבטיחות

  ​מקומות עבודה אשר מעסיקים חמישים עובדים ויותר חייבים להחזיק עובד שיהיה ממונה בטיחות וזאת אם הם עוסקים באחד מהתחומים הבאים:

  • בתי חולים, מוסדות רפואיים, בתי מלון, אזורי מסחר, רשויות מקומיות, תאגידים שונים, מוסדות השכלה גבוהה. אזורי בנייה אשר מעסיקים, באופן ישיר או עקיף, מעל למאה עובדים בו זמנית במתחם אתר הבנייה.
  • שטחים חקלאיים אשר מעסיקים בו זמנית חמישים עובדים ויותר.
  • כל מקום עבודה אשר מפקח העבודה האזורי קבע כי עליו להיעזר בממונה בטיחות וכן כל מקום אשר כפוף לפקודת הבטיחות בעבודה.

  תפקידו של ממונה בטיחות

  התפקיד של הממונה על הבטיחות במקום העבודה כולל תפקידים מגוונים אשר כולם יחדיו מאפשרים למקום העבודה להיות בטוח יותר. בין התפקידים, על ממונה בטיחות לבצע את העבודות הבאות:

  1. איתור מפגעים – על ממונה בטיחות לפעול לאיתור מפגעים אשר עלולים לסכן את העובדים ולאחר שמצא אותם לדווח להנהלה או למעסיק על קיומם ולפעול כך שאותם מפגעים יוסרו או שהעובדים יורחקו מהם.
  2. בניית תכנית שנתית – בכל מקום עבודה יכולים להיות סיכונים. על ממונה בטיחות לאתר אותם ובהתאם להם ולאופי העבודה במקום עליו להכין תכנית ניהול בטיחות שנתית ולפעול ליישום שלה.
  3. פיקוח על ציוד הבטיחות – ברגע שהעובדים משתמשים באופן קבוע בציוד בטיחות, על ממונה בטיחות לבחון כי הציוד שלהם עומד בתקנות הנדרשות וכי הציוד תקין ומתאים לשימוש במסגרת העבודה.
  4. הדרכות בטיחות – ידע מונע אסון. הממונה צריך לעבוד גם מול העובדים, לאתר פעילות שאינה תקינה ולבצע הדרכות אשר יעניקו לעובדים את הידע הנדרש להם כדי ליצור סביבת עבודה בטוחה ולמנוע תאונות.
  5. בירור לאחר תאונה – במקרה של תאונת עבודה, תפקידו של ממונה הבטיחות הוא לבצע דו"ח תאונה ולהגישו לגורמים הרלוונטיים.

  חובת המעסיק כלפי ממונה הבטיחות

  ממונה בטיחות הוא בעל תפקיד חשוב בעבודה ויש באפשרותו להציל חיים ולהפחית סכנות במסגרת העבודה. עם זאת, על מנת לבצע את עבודתו כנדרש הוא יהיה חייב לקבל ממקום העבודה גיבוי מלא לעבודתו.

  על המעסיק להודיע לעובדים על המינוי של ממונה הבטיחות וכן ליידע אותם בדבר העסקתו וסמכויותיו. עליו לאפשר לממונה לבצע את התפקיד שלו וזאת על ידי גיבוי ומתן הכלים הנדרשים כך שהוא יוכל לבצע את העבודה. המעסיק חייב לאפשר לממונה להגיע למקומות אשר יכולים להיות רלוונטיים בתוך מקום העבודה והוא צריך לתת לו להשתתף בהשתלמויות הנדרשות לו על פי חוק.

  ​התכוננות לשעת חירום

  תפקידו של הממונה על הבטיחות הוא להפוך את מקום העבודה לבטוח ככל האפשר דרך שימוש בכלים מגוונים העומדים לרשותו. תאונות רבות יכולות להימנע בעזרת ידע, ציוד מתאים והתנהלות נכונה של מקום העבודה, אך לעתים ישנם מצבים שאותם העובדים לא יכולים למנוע ואלו מקרי שעת חירום.

  שעת חירום יכולה להיות במקרה של מלחמה, רעידת אדמה, שריפה ומקרים אשר אינם תלויים בגורם אנושי. עם זאת, על מקום העבודה להיות מוכן לכך וייתכנו ויקרו מקרים ולדעת כיצד להתנהל על מנת למזער את הנזק, הן האנושי והן הפיזי. ממונה בטיחות עובר הכשרה מתאימה ואחד מהתפקידים שלו יהיה להכין את מקום העבודה לשעת חירום.

  כחלק מהעבודה, יהיה על הממונה לבחון את המקום, לבדוק כי האמצעים השונים כמו המטפים ודומיהם הם שימושיים ותקניים וכי אפשר יהיה להשתמש בהם במקרה הצורך. כמו כן, הוא יכין תיק שטח או ישתף פעולה עם גורם חיצוני מומחה אשר יכין אותו וזאת כדי לאפשר לכוחות הביטחון לבצע את עבודתם על הצד הטוב ביותר במקרה הצורך. תפקיד נוסף של ממונה בטיחות יהיה הכנת צוות לשעת חירום והעברת הדרכות מתאימות.

  בעל המקצוע המתאים לעבוד כממונה בטיחות

  ממונה בטיחות הוא בעל מקצוע אשר עבר הכשרה מתאימה לעסוק בתחום. עליו לעבור קורס ממונה על הבטיחות ולקבל אישור עבודה מטעם מפקח העבודה הראשי. כדי להתקבל לקורס, על המועמד להיות בעל רקע מתאים כולל תואר אקדמאי בתחום מדעי הטבע או בעל רקע מתאים אחר וכן עליו להיות בעל ניסיון בתחום עבודתו.

  בנוסף ללימודים אלו, במקרים שבהם מקום העבודה מוגדר כמיוחד כמו תחום החקלאות, הבנייה ותחומים שבהם ישנה סכנה ברורה, יהיה על הממונה לעבור קורס השלמה מתאים כדי לקבל את הידע הנדרש לקדם את הבטיחות במקום.

  מבחינתך כמעסיק, עלייך לוודא כי הממונה יוכל לעמוד במשימות השונות העומדות לפניו ולהשיג את הביטחון הנדרש לעובדייך. על העובד להיות מסוגל לאתר מפגעים, בעל תקשורת טובה מולך ומול שאר העובדים ועליו לראות לנגד עיניו את חשיבות הבטיחות ולפעול באדיקות להשגתה.

  להגן על העובדים זו האחריות שלך

  בין אם מקום העבודה נמנה עם העסקים אשר מחויבים על פי חוק להעסיק ממונה בטיחות ובין אם לא, חובה עליו לדאוג לעובדים שלו. במידה ונראה כי ממונה הבטיחות המועסק במקום זקוק לתמיכה בפעולות שונות כמו הדרכת עובדים, הכנת תיק שטח ואם יש צורך בקבלת חוות דעת שנייה, יהיה זה נכון לפנות לגורם חיצוני ולהיעזר בו בדרך של מיקור חוץ.

  במקומות עבודה אשר אינם נדרשים לממונה בטיחות שיועסק כחלק מהעובדים, חשוב מאד לדאוג לשלומם ולכן ממונה המומחה בתחום זה יהיה גורם שמומלץ להתייעץ אתו. ממונה בטיחות שאינו מועסק ישירות על ידי בית העסק יוכל פעמים רבות להעביר הדרכה טובה יותר לעובדים בשל היותו גורם חיצוני והוא יוכל למצוא מפגעים בקלות ולתת ייעוץ על פי דרישה.

  חברה חיצונית יכולה לסייע במקרים הבאים:

  • חוות דעת מומחה לעתים יש צורך בקבלת חוות דעת נוספת ומקצועיות כדי לבצע פעולות במקום העבודה ואז חוות דעת נוספת של בעל מקצוע מנוסה, תהיה הדרך הטובה ביותר לדאוג לעובדים ולמקום העבודה.
  • הדרכות בטיחות פעמים רבות לממונה בעצמו אין להעביר הדרכות אפקטיביות בשל הקרבה לעובדים ולמעורבות היום יומית שלו בעבודה. לכן, פנייה אל איש מקצוע המומחה בתחום ושמנוסה בהדרכות, תהיה הפעולה הנכונה ביותר.
  • הכנת תיק שטח חשוב מאד שמי שיכין את תיק השטח יהיה מנוסה בתחום ובעל ידע מקיף. אם הממונה לא התנסה בפעולה זו, התייעצות מקצועית ופנייה אל חברה חיצונית, תהיה הפעולה הנכונה ביותר.

  ​חברת פתרונות הנדסה ובטיחות מעמידה לרשותך ממונה בטיחות חיצוני אשר יוכל להעלות את רמת הבטיחות בעבודה, בהתאם לצרכים שלך. לבירור כיצד נוכל למקום העבודה ולהתייעצות ראשונית, נשמח לקבל את פרטייך דרך השארתם באתר או לענות לשיחתך.

  אדם אשר למד את תחום הבטיחות ועובד בתור ממונה בטיחות יכול לייעץ למעסיקים בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקני הבטיחות במקום העבודה. התפקיד של בעל המקצוע הוא לתכנן ולנהל את התחום כולל גהות, הנדסת אנוש וקידום בריאות העובדים דרך הדרכה. רק בעל אישור בתוקף יכול לעסוק בתחום, לייעץ, לנהל ולהנחות.

  מי צריך ממונה בטיחות במקום העבודה?

  בכל מפעל ומקום עבודה אשר יש בו מעל ל-50 עובדים יש צורך בבעל תפקיד המוגדר בתוך ממונה בטיחות. בעל התפקיד חייב להיות גם בעל הכשרה מתאימה. בעוד החוק מחייב מקומות עבודה גדולים להעסיק אדם שזהו תפקידו, במקומות עבודה קטנים יותר, אפשר לקחת ממונה במיקור חוץ.

  חברת פתרונות הנדסה ובטיחות מעניקה שירותי ייעוץ לארגונים שונים, קבלנים ומפעלים. היא עובדת במקומות שבהם ישנו ממונה בטיחות ובמקומות בהם אין חובת העסקת ממונה. החברה משפרת את תחום הבטיחות במקום העבודה ודרך ייעוץ וליווי תורמת למניעת אסונות.

  ברצונך לקבל פרטים נוספים אודות ממונה בטיחות מקצועי ומנוסה מטעמנו? נשמח להעניק לך פרטים נוספים – נציגינו ממתינים לפנייתך כעת!

  תפקידיו של הממונה על הבטיחות

  לממונה על הבטיחות ישנם כמה תפקידים כאשר כולם יחדיו מונעים אסונות ומפחיתים את הפגיעות בעובדים. בין התפקידים של הממונה אפשר למנות את המשימות הבאות:

  • איתור מפגעים – על הממונה לאתר מפגעים, בהם מפגעי חשמל, חומרים מסוכנים, גובה ואחרים. לאחר האיתור עליו להצהיר על הממצאים בפני הגורמים הרלוונטיים ובאחריותם לטפל בהם ולמנוע אסון.
  • בדיקת מתקנים – באחריות הממונה לבדוק את המתקנים השונים ואת תקינותם. עליו לבחון כי אין כל סכנה בשימוש רגיל ואם זו נמצאה לדווח עליה במהרה ולדאוג כי מקום העבודה יהפוך את המקום לתקין. בנוסף, על הממונה לבדוק כי לעובדים יש את הציוד המגן הנדרש להם במסגרת עבודתם.
  • הדרכת עובדים – הידע האנושי וההבנה של העובדים כיצד הם בעצמם יכולים למנוע פגיעות הוא חלק בלתי נפרד מעבודת המנע. ממונה בטיחות צריך להעביר הדרכות בטיחות תקופתיות לעובדים.
  • הגשת דו"חות – במקרה של אסון או פגיעה, בכל סדר גודל, צריך הממונה לבחון את המצב, מה הוביל לפגיעה ולהגיש דו"ח הכולל פעולות שאותן אפשר לבצע כדי להימנע מחזרה על אותה פגיעה.

  קבלת שירותים דרך מיקור חוץ

  פעמים רבות ממונה בטיחות אשר עובד בתוך מקום העבודה לאורך זמן, מתקשה לבצע את עבודתו כנדרש. לעתים הקרבה לעובדים מונעת את היכולת להדריך אותם על הצד הטוב ביותר והעובדה שהממונה נמצא במקום כל הזמן, לא תמיד מאפשרת לו לראות מפגעים שלעתים נראים תחילה כתקינים אך דורשים התייחסות מעמיקה. עם זאת, התפקיד של הממונה חשוב מאד ואין לוותר על בדיקה מעמיקה של מקום העבודה, איתור המפגעים והדרכה ראויה לעובדים.

  היעזרות בשירותיה של חברה חיצונית וביועץ בטיחות מקצועי מאפשר למפעל, לקבלן, למרכז המסחרי ולכל מקום עבודה והתקהלות, למנוע אסונות. החברה מספקת בעל מקצוע מומחה בתחום זה ובעל ניסיון רב. היא אינה מונעת משיקולים אישיים אלא מקצועיים בלבד ושמה לעצמה למטרה להגן על המקום ועל העובדים. הזמנת שירות זה מתאימה גם למקומות גדולים אשר זקוקים לחוות דעת נוספת וגם למקומות עבודה קטנים בהם אין ממונה בטיחות.

  אנו עומדים לרשותך

  חברת פתרונות הנדסה ובטיחות שמה לעצמה למטרה לקדם את תחום הבטיחות בארץ ולהעלות את המודעות ככל הניתן. החברה מביאה עמה ניסיון עשיר ובעלי מקצוע המתמחים בתחום הבטיחות. השירותים שלנו מתאימים לקבלנים, בעלי מפעלים, אחראי בטיחות ועוד.

  נשמח להגיע אלייך, להעמיד לרשותך ניסיון עשיר ומהנדסים בעלי תואר שני. לפרטים נוספים ובדיקה כיצד נוכל להעלות את רמת הבטיחות במקום העבודה, זה הזמן ליצור קשר או להשאיר את פרטייך באתר.

  מקום העבודה הוא המקום שבו מבלים העובדים כשליש מיומם וכמחצית משעות הערות שלהם. מקום זה חייב להגן על העובדים ולא רק להיות המקום שאליו הם מגיעים בתחילת היום (או המשמרת) ועוזבים בסופו. בטיחות בעבודה הוא נושא אשר כל מקום, גדול וקטן, חייבים להתייחס אליהם כאשר על פי החוק, מקום עבודה בו מועסקים חמישים עובדים ויותר, חייב להחזיר ממונה בטיחות בעבודה.

  מיהו ממונה בטיחות בעבודה

  ממונה בטיחות הוא בעל מקצוע שעבר הכשרה לעסוק בתחום ומחזיק בתעודה בתוקף המאפשרת לו לעבוד בכך. הקורס העוסק בתחום מקיף, נוגע בכל הנדרש ומאפשר לבעלי המקצוע לאתר מפגעים, להכין תכניות עבודה להובלת בטיחות בעבודה ולהעביר הדרכות לעובדים.

  נכון להגיד כי על פי החוק, רק במקום בו מועסקים מעל לחמישים עובדים יש צורך בעובד שתפקידו יהיה ממונה בטיחות בעבודה, אך בפועל כל מקום חייב להיות אחראי על העובדים שלו. כלומר, גם אם מקום העבודה קטן, עליו להוביל תהליכי בטיחות. כדי שלא להעסיק עובד שתפקידו יהיה זה בלבד, חברת פתרונות הנדסה ובטיחות עומדת לרשות המקום ויכולה לייעץ, ללוות ולדאוג לרמת בטיחות גבוהה ושמירה על העובדים.

  ברצונך לבחון את הכדאיות של בחירה בשירותי ממונה בטיחות בעבודה מטעמנו? לשאלות ובדיקה כיצד נוכל לסייע למקום העבודה שלך, ביכולתך ליצור עמנו קשר עוד היום.

  כיצד אפשר להפוך את מקום העבודה לבטוח?

  מקום העבודה חייב להיות מקום בטוח עבור העובדים. מדי שנה קורות תאונות עבודה רבות ואת רובן אפשר למנוע בעזרת הקפדה על הדברים הבאים:

  • איתור מפגעים – כל מקום עבודה צריך לפעול במטרה למנוע אסונות. אין זה משנה אם מדובר באתר בנייה, מפעל העוסק בחומרים כימיים, עסק קמעונאי וכל מקום אחר, איתור מוקדם של מפגע וטיפול בו, יכול למנוע אסון.
  • ציוד מגן מתאים – חובה לתת לעובדים ציוד מגן מתאים. ממונה בטיחות בעבודה חייב לבדוק מהו הציוד הקיים, איזה ציוד יש להוסיף לעובדים ולבדוק כי כל הציוד עומד בתקנים הגבוהים ביותר וכי הוא במצב תקין.
  • הדרכות לעובדים – אחת לתקופה יש לקיים הדרכות לעובדים. ההדרכות צריכות לכלול מידע כיצד להתנהל ביום יום וכיצד יש לפעול במקרה של שעת חירום. גם אם נראה לעתים כי ההדרכות הן מיותרות או שהעובדים מגנים על עצמם, חשוב לדעת כי ידע מונע אסון וכי רוב התאונות יכולות להימנע והידע של העובדים הוא כוח.

  להתכונן לשעת חירום

  תפקיד נוסף של ממונה ויועץ בטיחות בעבודה מטעמה של כל חברה או מטעמו של כל מקום הנגיש לעובדים ולציבור הוא להקפיד על מתן מענה הולם במקרים שונים המתרחשים גם בשעת חירום. גם אם ביום יום להוראות שעת חירום לא יהיה כל שימוש, בעת הצורך, אם יקרה אסון, ההוראות הללו יכולות להציל חיים.

  כחלק מתהליך ההכנה יש לדאוג להכין ולעדכן את תיק השטח, לוודא כי העובדים יודעים כיצד יהיה עליהם לפעול במקרה של שעת חירום ולדאוג כי יהיה ציוד מגן בתוקף. בין אם למקום העבודה יש ממונה ובין אם המקום נעזר בחברה חיצונית, חובה שיהיו אנשים בתוך המקום שיודעים כיצד עליהם לפעול במקרה שיהיה צורך בכך.

  כל השירותים תחת קורת גג אחת

  חברת פתרונות הנדסה ובטיחות מספקת את כל השירותים הנדרשים לבטיחות העבודה תחת קורת גג אחת. החברה מעמידה לרשותך אנשי מקצוע, מהנדסים בעלי תואר שני, מנוסים בתחום הבטיחות ובעלי רצון להעלות את המודעות והדאגה לשלום העובדים.

  למעלה

  בין לקוחותינו

  השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

   ּ