צרו קשר

  ּ

  ממונה בטיחות

  ממונה בטיחות בעבודה הוא תפקיד חיוני בכל ארגון או חברה. זהו תפקיד רב חשיבות הקריטי בזמן חירום וסכנה

  ועשוי להציל חיים. תחומי האחריות של ממונה הבטיחות כוללים את נושא החירום, התנהגות בשעת סכנה ונוהל פינוי ממונה הבטיחות בעבודה בונה את הדרכות הבטיחות ומעביר אותן לעובדים. בנוסף לכך, ממונה הבטיחות מפרסם. את הנחיות הבטיחות והביטחון לעובדי הבניין ולכלל עוברי האורח בבניין בעת הצורך.

  ​ממונה בטיחות להתנהגות בשעת חירום

  על ממונה בטיחות בעבודה להיות בקיא בנהלי התנהגות בשעת חירום בפרסום הנחיות פינוי מהבניין ולעבוד בשיתוף פעולה רציף עם כוחות הביטחון – משטרה, כיבוי אש ומגן דוד אדום. אחת לחצי שנה – באחריותו של ממונה הבטיחות לבצע תרגיל דמה על מנת לבדוק את ערנותם והתמצאותם של עובדי הבניין בכל הנוגע להתנהלותם במקרה של מצב חירום

  ​תחומי אחריות נוספים של ממונה הבטיחות הם: הדרכת עבודות או משימות מיוחדות כגון התנהלות במרכזים או מחסנים לוגיסטיים, הנחיות לעבודה בגובה לעובדים הרלוונטיים, השתלמויות בנושאי חומרים מסוכנים במידה ויש בהם שימוש והנחיות עבודה בסביבת חשמל. על ממונה הבטיחות להכין הדרכות בנושא ארגונומיה נכונה לצורך אלו העובדים שעות ארוכות בישיבה מול מסך המחשב.

  לאדם המתפקד בתור ממונה הבטיחות תפקיד חשוב בארגון. זהו אינו תפקיד המתאים לכל אחד. ממוני בטיחות יהיו בדרך כלל

  אנשים בעלי רקע וידע עשיר בתחומי ההתנהלות בשעת חירום או יוצאי כוחות הביטחון.

  ​חברות פתרונות הנדסה ובטיחות מתמחה בהסמכת ממוני בטיחות בעבודה ומעניקות הכשרות, השתלמויות והדרכות בטיחות שונות.

  הדרכות אלו נועדו לוודא שממוני הבטיחות מעודכנים באופן שוטף בכל הנהלים ויעבירו לעובדיהם את התקנות העדכניות ביותר באשר להתנהלות במצבי חירום כגון: שריפה, רעידת אדמה ועוד.

  ​שמירה על החוק ועל בריאות העובדים

  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה התשנ"ו 1996 (ממונים על הבטיחות) קובעות כי קיימת חובת העסקת ממונה בטיחות בכל ארגון או מפעל המונה למעלה מחמישים עובדים. יעילות העסקת ממונה בטיחות היא בהפחתת מספר התאונות והאירועים הסביבתיים וצמצום העלויות לטווח הארוך. לממונה הבטיחות אחריות רבת מעלה בהקטנת הסיכון המקצועי לסביבה ובשימור סביבת עבודה מוגנת ובטוחה.

  התפקידים של ממונה הבטיחות

  מלבד התקנות של ארגון הפיקוח על העבודה ( ממונים על הבטיחות), התשנ”ו – 1996, בסעיף 10 שעל ממונה הבטיחות צריך לבצע ישנם נושאים נוספים שממונה הבטיחות צריך לבצע או לוודא שהם מתקיימים כגון:

  ​בניית תכנית שנתית לעובדים להדרכת בטיחות ווידוי יישום התכנית.

  קיום ויישום תכנית לניהול בטיחות במקום העבודה בהתאם לאופי המקום והסיכונים הייחודים לו.

  לוודא שתנאי הבטיחות בתהליכי העבודה עונים על דרישות החוק במתקנים במכונות ובציוד ושתנאי הבטיחות מתאימים לאופי העבודה ולאופי הסיכון.

  לפעול בשיתוף פעולה עם המנהלים להפחתת הסיכונים במקום העבודה כגון: גידור מכונות, שימוש בציוד מגן מתאים, התקנת כפתורי חירום ועוד.

  במידה ומקום העבודה חושף את העובדים לסכנות בריאותיות יש להפקיד שהעובדים עוברים בדיקות תקופתיות במעבדות בהתאם לדרישות החוק, היה ונשקפה סכנה בריאותית לעובדים על ממונה הבטיחות לפעול לצמצום הסיכונים הבריאותיים.

  על ממונה הבטיחות לעצור מיידית כל המשך פעילות או עבודה ברגע שנשקפת סכנה לשלמות ובריאות העובדים.

  בתרחיש של תאונה על ממונה הבטיחות לחקור את הגורמים לה, להפיק לקחים ולהציע למעסיק הצעות לייעול ומניעת תאונה חוזרת. כמו כן עליו לעדכן את העובדים בלקחים שהופקו מין התאונה

  ממונה הבטיחות צריך לעבוד בשיתוף פעולה עם המעסיק והמנהלים הפועלים במקום ולדווח למערכת ההנהלה על כל ליקוי ו\או הפרה של הוראות והבטיחות.

  ​​ממונה בטיחות

  מקום העבודה הוא המקום שבו העובדים מבלים כמחצית משעות הערות שלהם. הציפייה של כל עובד היא להגיע למקום בטוח ולשוב בסוף היום לביתו בשלום. תאונות עבודה הן חלק משגרת החיים ורבות מהן יכולות להימנע על ידי פעולות שאותן העובדים עצמם יכולים לעשות. התאונות קורות במגוון תחומים ומקומות עבודה לרבות: מפעלים, אזורי תעשייה, מתחמי בנייה ואף במקומות בהם קשה להאמין שישנן סכנות.

  באחריות המעסיק לדאוג לעובדיו ולהעניק להם סביבה בטוחה. דאגה לסביבת עבודה בטוחה כוללת בחינת המקום כך שאין בו סכנה, התרעה מפני הסכנות השונות, לימוד העובדים כיצד עליהם להתנהל בסביבתם, מתן ערכות הגנה המתאימות לאופי העבודה והצבת ממונה בטיחות אם מקום העבודה חייב לעשות זאת.

  ​מקומות העבודה החייבים בממונה על הבטיחות

  ​מקומות עבודה אשר מעסיקים חמישים עובדים ויותר חייבים להחזיק עובד שיהיה ממונה בטיחות וזאת אם הם עוסקים באחד מהתחומים הבאים:

  • בתי חולים, מוסדות רפואיים, בתי מלון, אזורי מסחר, רשויות מקומיות, תאגידים שונים, מוסדות השכלה גבוהה. אזורי בנייה אשר מעסיקים, באופן ישיר או עקיף, מעל למאה עובדים בו זמנית במתחם אתר הבנייה.
  • שטחים חקלאיים אשר מעסיקים בו זמנית חמישים עובדים ויותר.
  • כל מקום עבודה אשר מפקח העבודה האזורי קבע כי עליו להיעזר בממונה בטיחות וכן כל מקום אשר כפוף לפקודת הבטיחות בעבודה.

  תפקידו של ממונה בטיחות

  התפקיד של הממונה על הבטיחות במקום העבודה כולל תפקידים מגוונים אשר כולם יחדיו מאפשרים למקום העבודה להיות בטוח יותר. בין התפקידים, על ממונה בטיחות לבצע את העבודות הבאות:

  1. איתור מפגעים – על ממונה בטיחות לפעול לאיתור מפגעים אשר עלולים לסכן את העובדים ולאחר שמצא אותם לדווח להנהלה או למעסיק על קיומם ולפעול כך שאותם מפגעים יוסרו או שהעובדים יורחקו מהם.
  2. בניית תכנית שנתית – בכל מקום עבודה יכולים להיות סיכונים. על ממונה בטיחות לאתר אותם ובהתאם להם ולאופי העבודה במקום עליו להכין תכנית ניהול בטיחות שנתית ולפעול ליישום שלה.
  3. פיקוח על ציוד הבטיחות – ברגע שהעובדים משתמשים באופן קבוע בציוד בטיחות, על ממונה בטיחות לבחון כי הציוד שלהם עומד בתקנות הנדרשות וכי הציוד תקין ומתאים לשימוש במסגרת העבודה.
  4. הדרכות בטיחות – ידע מונע אסון. הממונה צריך לעבוד גם מול העובדים, לאתר פעילות שאינה תקינה ולבצע הדרכות אשר יעניקו לעובדים את הידע הנדרש להם כדי ליצור סביבת עבודה בטוחה ולמנוע תאונות.
  5. בירור לאחר תאונה – במקרה של תאונת עבודה, תפקידו של ממונה הבטיחות הוא לבצע דו"ח תאונה ולהגישו לגורמים הרלוונטיים.

  חובת המעסיק כלפי ממונה הבטיחות

  ממונה בטיחות הוא בעל תפקיד חשוב בעבודה ויש באפשרותו להציל חיים ולהפחית סכנות במסגרת העבודה. עם זאת, על מנת לבצע את עבודתו כנדרש הוא יהיה חייב לקבל ממקום העבודה גיבוי מלא לעבודתו.

  על המעסיק להודיע לעובדים על המינוי של ממונה הבטיחות וכן ליידע אותם בדבר העסקתו וסמכויותיו. עליו לאפשר לממונה לבצע את התפקיד שלו וזאת על ידי גיבוי ומתן הכלים הנדרשים כך שהוא יוכל לבצע את העבודה. המעסיק חייב לאפשר לממונה להגיע למקומות אשר יכולים להיות רלוונטיים בתוך מקום העבודה והוא צריך לתת לו להשתתף בהשתלמויות הנדרשות לו על פי חוק.

  ​התכוננות לשעת חירום

  תפקידו של הממונה על הבטיחות הוא להפוך את מקום העבודה לבטוח ככל האפשר דרך שימוש בכלים מגוונים העומדים לרשותו. תאונות רבות יכולות להימנע בעזרת ידע, ציוד מתאים והתנהלות נכונה של מקום העבודה, אך לעתים ישנם מצבים שאותם העובדים לא יכולים למנוע ואלו מקרי שעת חירום.

  שעת חירום יכולה להיות במקרה של מלחמה, רעידת אדמה, שריפה ומקרים אשר אינם תלויים בגורם אנושי. עם זאת, על מקום העבודה להיות מוכן לכך וייתכנו ויקרו מקרים ולדעת כיצד להתנהל על מנת למזער את הנזק, הן האנושי והן הפיזי. ממונה בטיחות עובר הכשרה מתאימה ואחד מהתפקידים שלו יהיה להכין את מקום העבודה לשעת חירום.

  כחלק מהעבודה, יהיה על הממונה לבחון את המקום, לבדוק כי האמצעים השונים כמו המטפים ודומיהם הם שימושיים ותקניים וכי אפשר יהיה להשתמש בהם במקרה הצורך. כמו כן, הוא יכין תיק שטח או ישתף פעולה עם גורם חיצוני מומחה אשר יכין אותו וזאת כדי לאפשר לכוחות הביטחון לבצע את עבודתם על הצד הטוב ביותר במקרה הצורך. תפקיד נוסף של ממונה בטיחות יהיה הכנת צוות לשעת חירום והעברת הדרכות מתאימות.

  בעל המקצוע המתאים לעבוד כממונה בטיחות

  ממונה בטיחות הוא בעל מקצוע אשר עבר הכשרה מתאימה לעסוק בתחום. עליו לעבור קורס ממונה על הבטיחות ולקבל אישור עבודה מטעם מפקח העבודה הראשי. כדי להתקבל לקורס, על המועמד להיות בעל רקע מתאים כולל תואר אקדמאי בתחום מדעי הטבע או בעל רקע מתאים אחר וכן עליו להיות בעל ניסיון בתחום עבודתו.

  בנוסף ללימודים אלו, במקרים שבהם מקום העבודה מוגדר כמיוחד כמו תחום החקלאות, הבנייה ותחומים שבהם ישנה סכנה ברורה, יהיה על הממונה לעבור קורס השלמה מתאים כדי לקבל את הידע הנדרש לקדם את הבטיחות במקום.

  מבחינתך כמעסיק, עלייך לוודא כי הממונה יוכל לעמוד במשימות השונות העומדות לפניו ולהשיג את הביטחון הנדרש לעובדייך. על העובד להיות מסוגל לאתר מפגעים, בעל תקשורת טובה מולך ומול שאר העובדים ועליו לראות לנגד עיניו את חשיבות הבטיחות ולפעול באדיקות להשגתה.

  להגן על העובדים זו האחריות שלך

  בין אם מקום העבודה נמנה עם העסקים אשר מחויבים על פי חוק להעסיק ממונה בטיחות ובין אם לא, חובה עליו לדאוג לעובדים שלו. במידה ונראה כי ממונה הבטיחות המועסק במקום זקוק לתמיכה בפעולות שונות כמו הדרכת עובדים, הכנת תיק שטח ואם יש צורך בקבלת חוות דעת שנייה, יהיה זה נכון לפנות לגורם חיצוני ולהיעזר בו בדרך של מיקור חוץ.

  במקומות עבודה אשר אינם נדרשים לממונה בטיחות שיועסק כחלק מהעובדים, חשוב מאד לדאוג לשלומם ולכן ממונה המומחה בתחום זה יהיה גורם שמומלץ להתייעץ אתו. ממונה בטיחות שאינו מועסק ישירות על ידי בית העסק יוכל פעמים רבות להעביר הדרכה טובה יותר לעובדים בשל היותו גורם חיצוני והוא יוכל למצוא מפגעים בקלות ולתת ייעוץ על פי דרישה.

  חברה חיצונית יכולה לסייע במקרים הבאים:

  • חוות דעת מומחה לעתים יש צורך בקבלת חוות דעת נוספת ומקצועיות כדי לבצע פעולות במקום העבודה ואז חוות דעת נוספת של בעל מקצוע מנוסה, תהיה הדרך הטובה ביותר לדאוג לעובדים ולמקום העבודה.
  • הדרכות בטיחות פעמים רבות לממונה בעצמו אין להעביר הדרכות אפקטיביות בשל הקרבה לעובדים ולמעורבות היום יומית שלו בעבודה. לכן, פנייה אל איש מקצוע המומחה בתחום ושמנוסה בהדרכות, תהיה הפעולה הנכונה ביותר.
  • הכנת תיק שטח חשוב מאד שמי שיכין את תיק השטח יהיה מנוסה בתחום ובעל ידע מקיף. אם הממונה לא התנסה בפעולה זו, התייעצות מקצועית ופנייה אל חברה חיצונית, תהיה הפעולה הנכונה ביותר.

  ​חברת פתרונות הנדסה ובטיחות מעמידה לרשותך ממונה בטיחות חיצוני אשר יוכל להעלות את רמת הבטיחות בעבודה, בהתאם לצרכים שלך. לבירור כיצד נוכל למקום העבודה ולהתייעצות ראשונית, נשמח לקבל את פרטייך דרך השארתם באתר או לענות לשיחתך.

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ