צרו קשר

  ּ

  שמאי מקרקעין לקביעת שווי שוק

  מה קובע תקן השמאות הבין-לאומי לגבי שווי שוק? איזה שימושים אפשר לעשות בשומות של שמאי מקרקעין? מה ההבדל בין גישות שומה שונות?

  הסדרת מקצוע שמאות המקרקעין בישראל מתבצעת במסגרת חוק שמאי מקרקעין משנת 2001 וכפופה להנחיות מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים ולשכת שמאי מקרקעין. עם זאת, ההנחיות לא ייחודיות לישראל וכל שמאי של מקרקעין נדרש לקבוע שווי שוק של נכסי נדל"ן לפי תקנים שמקובלים ברחבי העולם. היכרות עם התקנים האלה חשובה עבור אנשים פרטיים שרוצים לדעת כמה הנכס שלהם שווה והיא קריטית בעיקר בשביל קבלנים, מנהלי מרכזים מסחריים וכל מי שבונה בניינים.

  בסיס שומה לקביעת שווי שוק

  תקן השמאות הבין-לאומי קובע ששווי השוק צריך להיות בסיס השומה החשוב ביותר. במילים אחרות, תפקידו של שמאי המקרקעין הוא להעריך את שווי השוק של נכסי נדל"ן בשביל לקבוע את המחיר שלהם. לשם השוואה, בסיסי שומה נוספים יכולים להיות שווי בשימוש או שווי מיוחד. תקן השמאות הבין-לאומי מגדיר את בסיסי השומה שאינם שווי שוק בשביל לעזור לשמאי מקרקעין להעריך את שווים של בתי מלון, נכסים מסחריים, מגרשי ספורט וכיו"ב. לעומת זאת, שווי השוק עצמו מוגדר בנפרד בתקן השמאות הבין-לאומי והוא מתייחס לרוב נכסי הנדל"ן.

  שימושים בולטים בשומות של שמאי מקרקעין

  השימוש בבסיס שומה כזה או אחר נקבע לפי הגישה שבה בוחר שמאי מקרקעין להשתמש. בשיטה האמריקאית שמקובלת גם בישראל מחלקים את מקצוע השמאות לשלוש גישות עיקריות. באחריות שמאי המקרקעין לקבוע איזו מהגישות ניתנת ליישום בכל נכס שאת ערכו הוא אמור להעריך, ולפי זה להגיש את הדוח הסופי ללקוח.

  מאפיינים של גישת ההשוואה

  גישת השומה החשובה והנפוצה ביותר שבה משתמש שמאי מקרקעין היא גישת ההשוואה. את הגישה הזו צריך שמאי מקרקעין להעדיף בכל מקרה על פני שאר הגישות כל עוד אפשר ליישמה כי היא מתבססת על ניתוח עסקאות לנכסים דומים בסביבה. כמו כן, במסגרת גישת ההשוואה מבצעים התאמות להבדלים בין הנכס שאותו בודקים לבין נכסי ההשוואה. מאפיינים אלו הופכים את גישת ההשוואה למקובלת בהערכת שווי של נכסי מגורים בארץ ובעולם.

  מה ההבדל בין הגישה הכלכלית וגישת העלות?

  שמאי מקרקעין שבוחר להשתמש בגישות אחרות יכול לבחור בין הגישה הכלכלית וגישת העלות. הגישה הכלכלית בוחנת את היוון הרווח התפעולי לפני מס שאותו מפיק הנכס מדמי שכירות, בעוד גישת העלות מתבססת על שקלול כל מרכיבי השווי של הנכס. כך לדוגמה בגישה הכלכלית בודק שמאי מקרקעין את שיעור התשואה המקובל בנכסים דומים ומבצע התאמות לנכס הרלוונטי, אך בגישת העלות הוא בוחן את שווי הקרקע והשווי המופחת של המבנה עצמו בלבד.

  כך בוחרים בין גישות שומה

  שמאי מקרקעין בוחר גישת שומה לפי היכרותו עם שוק הנדל"ן והצרכים הספציפיים של הלקוח. באופן תיאורטי אפשר ליישם את כל הגישות על גבי כל סוגי הנכסים, אך נהוג לתת עדיפות לגישת ההשוואה בנכסים הנפוצים שקשורים למגורים ומבני דירות. כמו כן, הדבר החשוב מבחינת הלקוח הוא לדעת שהשמאות מתבצעת על ידי גורם מקצועי ואמין.

  לנכס שלך מגיעה הערכת שווי מדויקת – ובשביל זה אנחנו כאן

  בחברת פתרונות הנדסה ובטיחות יכולים להעמיד לרשותך שמאי מקרקעין בהתראה קצרה. אנו מאפשרים לך לתאם מולנו פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות, כדי שיהיה לך ביטחון לגבי שוויו האמיתי של הנכס. אנו מבינים שלנכס שלך מגיעה הערכת שווי מדויקת ומזמינים אותך להשאיר פרטים באתר כדי לפגוש שמאי בהקדם.

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ