לרשותכם גם בפייסבוק

כתובתינו

גלגלי הפלדה 20, הרצליה נווטו אלינו

נספח תנועה ותחבורה בתכניות סטטוטוריות

תכנון סטטוטורי מתייחס למגוון מרכיבים וצרכים תכנוניים בהיבטים שונים כגון: בהיבט החברתי, סביבתי, בהיבט האורבני ובהיבט הבינוי. על מנת לפצח את התכנון הסטטוטורי ולהגיע לפתרון נעשות פעולות חזרתיות שאוגדות בתוכן התייחסות לכלל הנושאים הרלוונטיים בתכנית. חשוב לזכור כי מרכיב התחבורה הוא הבסיס שמקשר ומשפיע בין כל שאר האספקטים בתהליך התכנון ומכיל בתוכו את כל מרכיבי הניידות.

 

נספח התחבורה מביא לידי ביטוי בשלב הסטטוטורי את התכנון באספקט הניידות אותו מוציא לפועל יועץ תנועה. נספח התחבורה ממלא תפקיד מהותי ומשמעותי בשלב התכנון, זאת משום שהוא משתמש ככלי לשיקוף ושימור התשתית לצרכי הניידות.

אולם, במקרים לא מעטים נספחי התנועה משמשים רק לשם הנפקת מסמך טכני הכולל התייחסות לרכב הפרטי בלבד על פי רוב, כאשר ההתייחסות לשאר ההיבטים של הניידות אינם מקבלים יחס ראוי ומגיעים כתוצר לוואי. לא נעשית השקעה משמעותית בניתוח הצרכים האישיים והמשמעויות הנגזרות מכך לכל מקרה באופן אינדיבידואלי. 

  מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

  ּ

  המטרה שלנו בפתרונות הנדסה ובטיחות בע"מ היא לוודא שכלל הגורמים הלוקחים חלק בפרויקט כגון: מנהלי הפרויקט, מתכנני התנועה, מוסדות תכנון, יזמי תכניות ורשויות מקומיות, בנוסף לאדריכלים כמובן, יראו בנספח התנועה חלק אינטגרלי ומשמעותי מתהליך התכנון בתכניות קטנות וגדולות כאחד. נספח התנועה משמעותי לא רק למתכננים, אלא גם למקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות. הנספח מביא את התכניות לידיעת הציבור ומסייע בפריטת החזון של המתכננים והרשויות לעתיד לבוא.

  על נספח התחבורה להתייחס להולכי הרגל כחלק אינטגרלי מאמצעי הנגישות שיפורטו בנספח התחבורה, אותו מנסח יועץ תנועה, זאת משום שהמושג תחבורה מתייחס לכל אמצעי הניידות והנגישות, גם אם הם אינם ממונעים.

  המטרה של התכנון היא להגיע לתכנון אידיאלי לצורך התניידות נוחה וידידותית למשתמשים. בעוד המטרה של נספח תנועה ותחבורה היא להביא לידי ביטוי את המסקנות שהוסקו מתוך תהליך העבודה התכנונית, בהיבטים השונים כולל התייחסות לנגישות במסגרת התחבורה הציבורית. 

  המסקנות יובאו לידי ביטוי באמצעות תכנון דרכים ותשתיות טובות שיאפשרו תחבורה ציבורית יעילה, נגישות לרכבים פרטיים, לשטחי פריקה וטעינה, נגישות לרוכבי אופניים והולכי רגל. גיבוש מדיניות חניה והיבטי בטיחות. באמצעות הנספח, יועץ תנועה מבטא את אופיו מיקומו וצורתו של השטח המיועד לתשתיות של תחבורה ציבורית על מנת להבטיח את יישום מטרות התכנית. אנו שמים דגש על מתן תשומת לב לפרטים הקטנים בהליך תכנון הניידות של כלל המתכננים, כבר משלבי התכנון הראשוניים, לתכנון תכנית ניידות מיטבית על שלל מרכיביה.

  במשרדינו פתרונות הנדסה ובטיחות בע"מ מצאנו לנכון להציב רף סטנדרטים לנושאים שצריכים להיכלל בתוך נספח התחבורה ולכן אנו עובדים עם יועץ תנועה מומלץ ומנוסה.  במסגרת מסמך העקרונות שניסחנו חייבנו לקחת בכובד ראש את הבחינה של כל הנושאים בתחום התחבורה, תוך התייחסות ושימת דגש על כל ההיבטים של הניידות ועל הקשר הבלתי נפרד בין תחבורה לשימושי קרקע.

  שלבי הגדרת מדיניות תכנון תכנית:

  1. הגדרת מטרת תכנון התכנית
  2. הבנת מרכיבי התחבורה בתכנית
  3. פעולות לקידום ומימוש תכנית זו או פתיחת אופציות למימוש התכנון לעתיד.

  יועץ תנועה מתכנן ומחשב את הצעדים לפני שמתחילים לפעול, על מנת לקבל התנהלות יום יומית אפקטיבית אחרי מימוש התכנית. כבר משלב הסקיצות הראשוניות, שימו לב שיש הקפדה והתייחסות מתודית ומעקב אחר כל הנושאים הנכללים בהוראות לנספח תחבורה.

  שימו לב כי התכנון של נספח תחבורה מבחינה רעיונית אינו יכול להתחיל להסתיים בקו הכחול של התכנית. נספח תחבורה המנוסח על ידי יועץ תנועה לא יכול לכלול תוואי הולכי רגל, אלמלא מוצגים בו ,תשתיות העזר אזורי הליכה סמוכים או רוחב טווח המדרכה או רצועת ההליכה. 

  נספח תחבורה לא יכול להציג תוואי תחבורה ציבורית אם הצגה של המרחקים הנצרכים להנעה של תשתיות תחבורה ציבורית ואם  אין סקירה של החיבורים למערכת מסביב. על נספח התחבורה לוודא כי קיים מספיק שטח בצומת על מנת לייצר המשכיות לשבילי האופניים. עליו להראות שזכות הדרך מספקת את אותו פתרון הבטיחות כולל כל המרכיבים, של המתכנן. 

  תכנון לפתרון אינו יכול להיות שרטוט מעגל תנועה הגורם לרוחב המדרכות להצטמצם ואינו יכול לגרום לנסיעה איטית עקב תכנון הדרך. במידה והוגדרה מטרה יש לוודא שהתשתית המתוכננת ערוכה לכך.

  מה צריך להיכלל תחת נספח תנועה ותחבורה?

  • תקציר תיאור עקרונות התכנית, מטרות התכנית, מידת החיבור לסביבה, סוג הבדיקות התחבורתיות בהתאמה לסוג ומיקום התכנית, מענה לנושאים שצצו בבדיקות תחבורתיות ועוד.
  • מערך הדרכים של צירי התחבורה הציבורית, מערך תומך לקישורי תחבורה ציבורית בשילוב בנייה מתאימה, חיבור למערכת קיימת ופעילה של תחבורה ציבורית ועוד.
  • הצגה של מערך תשתיות למען רוכבי אופניים והולכי רגל, הצגת רצועות הליכה, הצגת הקשרים לאזור סביבת התכנית, מעברי חצייה וכו'.
  • הצגת מערך תשתיות לתב"צ (כולל תשתיות לתחנות אוטובוס), כיסוי טווח המרחק של שירות התחבורה הציבורית וכו'.
  • כיסוי תשתיות תחב"צ עורפיות כגון: תחנות קצה, מסופים וכו'.
  • חניות – צמצום ואיחוד כניסות לחניות. נישות לחניות, חניית רכבים, אופנועים, אופניים וכו'.

   

  ישנה חשיבות רבה גם להצגה של הפרטים הטכניים של התכנון בפשטות ובבהירות, על מנת שהבנת התכנית לא תהיה חסרה. לכן, על הנספח להיות ברור גם לגורמים שלא מעורבים באופן ישיר בתכנון.

  עד כה פרסנו כמה דוגמאות המנסות להמחיש את המשמעות של העדר התייחסות אליהם ואת החשיבות של נושאים אלו. בתחתית המסמך ניתן למצוא טופס בדיקת נספח תחבורה המכיל תמצית של הנושאים השונים ומטרתו לעקוב ולוודא שכל הנושאים הרלוונטיים קיבלו התייחסות.

  מטרת מסמך העקרונות להבנת נספח התחבורה הוא הבטחת התייחסות של יועץ תנועה כבר בראשית תהליך התכנון למשתמשי הדרך, כולל התייחסות מקיפה לכלל מרכיבי התכנון. המסמך אינו מסמך הוראות לאיך לתכנן, אלא מבוסס על הנחיות התכנון שכבר קיימות ונותן סיבות לתכנון. ככל שעקרונות התכנון יגיעו בשלבים מוקדמים יותר, כך הסיכוי לשילוב כלל מרכיבי התחבורה והבנייה יהיה גבוה יותר והתכנון יהיה שלם יותר.

  מסמך העקרונות מתייחס לכלל התכניות העירונית. כאשר יש הפרדה בין סוגי תכניות שונות בהתייחסות לשינויים הנגזרים מאזור גיאוגרפי שונה, בעל צרכים שונים, תוך התחברות למכנה המשותף לכולם בתכנית. יש צורך להעניק התייחסות של יועץ תנועה לבחינת המטרות שהוצבו כיעד לתכנית וכיצד להשיג אותן, לנושא הנגישות והניידות ולחיבור הסביבתי.

  נציג כאן את עיקרי הדברים מתוך מסמך העקרונות. תוכלו למצוא את המסמך המלא והמקורי באתר של משרד התחבורה בלינק הבא:

  ייתכן ויהיו שינויים ועדכונים במסמך בהתאם להפקת לקחים אשר מועברים אלינו לנספח תנועה ותחבורה כפי שמזוכר במסמך באתר של משרד התחבורה

  .

  עקרונות והנחיות תכנון

  לפי העקרונות בנוסף להנחיות המפורטות מטה, נספח התחבורה אותו מכין יועץ תנועה יכיל את כל ההיבטים לצורך עידוד תכנון שעושה שילוב בין שימושי קרקע ואמצעי תחבורה שונים כגון: תחבורה ציבורית,אופניים ורכב פרטי.

  המשותף לכל העקרונות הוא שבכל התכניות הם נותנים מענה למכנה המשותף הרחב ביותר. 

  אולם, ההבדלים בין התכניות מובילים לכך שהמתכנן והרשויות צריכים לשים יתר תשומת לב למקרים השונים כגון: טופוגרפיות שטח שונות, שינויים נקודתיים בפרוייקטים של מבנים ציבוריים עם משמעות רחבה יותר ואילוצים של מצב קיים.

   

  יסודות התכנון צריכים להתבסס על:

  • סקירת תכניות סטטוטוריות באזורים הרלוונטיים
  • ניתוח מצב קיים
  • תכניות אב, תכניות שלד, תוכניות תחבורתיות, תכניות בהכנה או תכניות רעיוניות.
  • חלוקה בין האמצעים השונים והערכה עתידית של תנועות צפויות.

  הנחיות התכנון העדכניות ביותר כגון:הנחיות לגבי תפעול שירותי תחבורה ציבוריות, תכנון הסעות לבתי הספר, הנחיות לגבי לגבי תכנון גיאומטרי של תחבורה ציבורית ו לגבי תכנון רחובות ברחבי העיר.

  עקרונות התכנון לפיהם פועלים:

  מטרתו של נספח התחבורה, עליו אמון יועץ תנועה היא לשקף את הסקת המסקנות הנגזרות מתוך תהליך עבודה תכנונית על כל האספקטים הרלוונטיים לתכנון. על  ידי הגדרת התכנון המתאים והדגשת הנושאים המפורטים במסמך זה ניתן לעשות תכנון תשתיות תחבורה (כולל תחבורה ציבורית) ותחבורה לא ממונעת. 

  נספח תחבורה משקף את הצרכים של המרחב הציבורי בתקופה הנוכחית ובעתיד לבוא. יש להתייחס בנספח התחבורה לכל הנושאים הקשורים לתחבורה הציבורית, כמו גם בנושאים אחרים, בכובד ראש ובמקצועיות, אך לא לשכוח התייחסות לידע קיים. השלב הסטטורי שומר אך גם נותן אופציה לגמישות בכל הנוגע לתכנון המרחב הציבורי, גם בטווח היותר רחוק.

  מערך התחבורה

  תכנון תוואי דרכים נרחב באופן מקביל לתכנון שימושי קרקע, בשילוב התאמת התוצרים על פי כל שלבי העבודה והמטרות שהוגדרו מראש כמו לדוגמה: הסדרת צירי תחבורה ציבורית בהתייחסות לשימושי קרקע הנמצאים קרוב לצירים מרכזיים, לרחובות ודרכים סובבות. 

  חיבור הדרכים לתשתיות דרך קיימות ולתחנות הרכבת הממוקמות באזור. תוך חשיבה אסטרטגית מקיפה על כלל היבטי התכנון, כך שנוצרת נגישות בין המתחם לסביבתו. כך לדוגמה לא יקרה מצב בו יועץ תנועה יכין תכנון שכונה עם חיבור מים יחיד למערכת הדרכים החיצוניים, משום שזה ככל הנראה יהווה חסם ויפגע ביעילותה של שירות התחבורה הציבורית.

  צירי תחבורה מרכזית

  2.1.2  צירי תח"צ

  צירי המעבר לתחבורה ציבורית נבחרים על בסיס גורמים שונים כגון: מוקדי משיכה ציבוריים, חיבור לצירים מרכזיים, פריסת וצפיפות שימושי קרקע ומדדי כיסוי. יועץ תנועה לוקח בחשבון ועושה תכנון של סוגי התחבורה הציבורית בהתאם להיקף הנוסעים המתוכנן לדוגמה הצעה לקו שישולב בתכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים. הקו יתבסס על ניתוח נפח הנוסעים העולים והיורדים מהקו ומידת נחיצותו לצורך הצדקתו.

  2.2.1  תחנות וממשקים

  תחנות

  תכנון מרחב מתאים בהתאם לרחובות ותנאי הדרך, במיקומים פוטנציאליים לתחנות, תכנון המאפשר הצבת סככות המתנה בהתאם להיקף פעילות הקו, שילוט ותכנון חניית אופניים במידה ויש צורך לכך. בנוסף לתכנון תוואי דרך מיטבי להולכי רגל. תינתן התייחסות למרחק ההליכה ממוקדי העניין, תוך התחשבות במבנה הטיפוגרפיה במידת הצורך.

  ממשקים

  במידה וישנה תכנית שבתחומה כמה אמצעי תחבורה ציבורית, יתוכננו נקודות החלפה או מעבר בין אמצעי התחבורה השונים. נקודות החיבור בין אמצעי התחבורה השונים צריכות להיות נוחות וידידותיות למשתמשים, על מנת שיהיה נוח לעבור בין אמצעי התחבורה השונים וכדי שלא יהיה מרחק רב ביניהם. בנוסף, יש לוודא כי מעברי החצייה מתוכננים בהתאם להיקפי התנועה הצפויים בהם. עיקר ההנחיות עוסקות בהנחיות לתכנון ולמעברי קיבולת.

  כיסוי אזורי שירות

  יועץ תנועה מקצועי יכול לתת הבטחה לכיסוי איזורי שירות על בסיס ההנחיות לתכנון תחבורה ציבורית על מנת לוודא שאין מרחק רב מידי בין אזורי המגורים לבין תשתיות התחבורה הציבורית ושמתקיים קשר יעיל ונוח שיהווה אלטרנטיבה לשימוש ברכבים הפרטיים.

  מתקנים תפעוליים

  על מנת לשמור על רמת שירות גבוהה בתחבורה הציבורית נדרשות תשתיות ראויות, מספר מספק של מסופי אוטובוסים, מגרשים לחניית לילה ומגרשי חנייה תפעולית. תשתיות אלו הן חיוניות ביותר ובלעדיהן התוכניות לא תוכלנה להתקיים. את המתקנים התפעוליים יש לתכנן בהתאם להנחיות לתכנון ולמספר גורמים: משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.

  יש לתת התייחסות לתכניות אב לתשתיות תחבורה ציבורית וגם לתכנון מתקנים תפעוליים לתחבורה הציבורית בנוסף לתכנית מתאר כללית, לפי דרישת הרשויות במשרד התחבורה לגבי מידת הנחיצות של התייחסות זו.

   

  הסדרי הערכה

  הכללת הבדיקה על ידי יועץ תנועה של הצורך בהסדרה של מתן העדפה לתחבורה ציבורית החל משלבי התכנון המוקדמים כאשר יש לכך השפעה על תכנון ממשרים, זכויות הדרך, משתמשי תנועת הולכי הרגל וכו'.

  יש לבחון את הביקוש לתחבורה באמצעות הדרכים הבאות:

  1. חיזוי הביקוש לנסיעות בתחבורה הציבורית, נפח הנוסעים באוטובוסים על פי מודל תחבורתי קיים.
  2. חישוב הביקוש לתחבורה ציבורית לפי סוג שימוש – בדיקה של מספר האוטובוסים לשירות הפרויקט לפני הגבוה מבין נתוני פיצול מתוכנן  או מתוך משיכות ויצירות. כלומר, תיכנון הסדרים לתמיכה בפיצול הנסיעות הנשאר לכלל אמצעי הניידות על פי תכנית אסטרטגית בהתאם לסוג, היקף ומיקום גיאוגרפי של התכנית

  תשתית תחבורה לא ממונעת

  שבילי הליכה

  חיבור שימושי הקרקע לתחנות תחבורה ציבורית ביעילות על ידי יועץ תנועה באמצעות הסדרת התשתיות להולכי הרגל. התשתית צריכה להיות מוצלת, תכנון שבילים ואזורי חציה אשר תואמים את היקף תנועת הולכי הרגל ולפי ההנחיות הרלוונטיות לתכנון הולכי רגל.

   

  שבילי אופניים

  פעולה לפי עיקר הנחיות רלוונטיות לתכנון תנועת אופניים כך שתתבצע הסדרה לתשתית אופניים שמחברת באופן יעיל, בטיחותי ונוח בין שימושי קרקע לתחנות תחבורה ציבורית, כולל חיבור לשבילי אופניים בסביבת הפרויקט.

  הולכי דרך – רוחב דרך והצמתים

  עיקר ההנחיות הרלוונטיות אליהן מתייחס יועץ תנועה במסגרת תפקידו נוגעות להולכי רגל, רוכבי אופניים, רכב ממונע ומיתון תנועה. תכנון דרך, הפרדה ושמירת רוחב דרך המאפשרת דברים שונים כגון: הפרדה פיזית בין הולכי רגל לרוכבי אופניים, הסדרה של איי תנועה, תנועה ותשתיות במדרכה, תכנון רצועות צל וכו'.

  בהנחיות לתכנון תנועת רכבים – בתכנון תהיה התייחסות לרדיוסים בצמתים ולמעבר כלי הרכב בכלל הרחובות ובייחוד ברחובות המיועדים למעבר תחבורה ציבורית. תינתן התייחסות לתכנון מפגשי דרכים וכיווני נסיעה ושיפועים באופן בטיחותי, בנוסף להתייחסות לרוחב הנתיב והדרך.

  חלוקה של החתכים הכוללים חלוקה לרצועות במדרכה בהתאמה לצרכים ולהנחיות הולכי הרגל, לפי העקרונות בהנחיית התכנון. זאת עם התייחסות לכלל המרכיבים בהתאם להנחיות הבטיחות כך שיישמר הרוחב הסטטוטורי המספיק להצללה ולהולכי הרגל.

  תכנון בדגש על הוראות בטיחות – כמו למשל: יועץ תנועה יהיה אמון על תכנון אזורי חניה המשלבים מסלולים ייעודיים להולכי רגל, תכנון תשתית נסיעה המותאמת למהירות המותרת בחוק ומרסנת מהירות מופרזת באותו האזור, תכנון זכות הדרך באופן בטיחותי בצמתים, תכנון מרחב שדה ראייה אופטימלי, תכנון מעגלי תנועה ועוד.

  חניה

  התייחסות להנחיות רלוונטיות בנוגע להולכי רגל, מרחב רחובות, ותקנים לחניונים ולחניה על ידי תכנון פתרונות חניה ברחובות או במגרשי חניה על פי מי החוק הארצי והעירוני. תינתן התייחסות למשמעות של היישום בהקשר של כניסה בטיחותית לתוך מגרשי החניה, מערכת תשלום וכו'. יושם דגש על השתלבות מיטבית של הולכי הרגל יחד עם תנועת כלי הרכב. 

  תכנון הנדסי

  בדיקה טופוגרפית של השטח באמצעות יועץ תנועה ומיקום הצמתים ביחס לשיפועים, בדיקה של הצורך בהרחבת הדרך למען פתרונות ביצועיים כגון רצועות הנדסיות.בדיקה של קיום שדה ראייה מיטבי, הרחבת שבילי אופניים בהתאם לשיפועים תוך התייחסות על השפעתם על הולכי הרגל וכו'. 

  מבנה נספח התחבורה והנחיות לתכנון

  הפרק הזה בנוי מהנחיות לעריכת נספח התחבורה ונספחים נוספים בנושאים כגון: צורך בנת"צ, חישוב תכניות למסופים עוד כהנה וכהנה הנחיות רלוונטיות. יש לאחד את כל הבעיות והקשיים התחבורתיים במצב הקיים המופיעים בסעיפים השונים. כמו כן, יועץ תנועה יציין את הנקודות לשיפור בתכנון החדש. הנושאים שצריכים לקבל התייחסות בפרק זה:

  1. אפיון ותיאור הפרויקט – תיאור כללי של סביבת הפרויקט ושנות התייחסות
  2. אפשרויות תחבורה באזור ההתייחסות – תחבורה ציבורית ודרכים מחברות
  3. תשתיות דרך לתחבורה ציבורית.
  4. תשתיות תחבורה שאינה ממונעת – תכנון שבילי אופניים ושבילים להולכי רגל.
  5. ניתוח תנועתי – ניתוח רוחב נתיבי דרך, ניתוח צמתים וחתכי רחוב, ניתוח חנייה ומתחמי פריקה וטעינה בהתאם למסקנות הבדיקה התנועתית
  6. תשומת לב לדגשים בתקנון לצורך מימוש התכנית וקידום פתרונות כגון: תכנון אזורי מפורט לשירות התחבורה הציבורית בטרם קבלת היתרי בניה וכו' 

  התכנית תכלול את המרכיבים הבאים:

  • סימון מרכיבים תחבורתיים ברמת תכנון ארצית ולפי שטח המיועד לתשתיות תחבורה בתכנית לפי היררכייה.
  • מרכיבי תנועה פיזיים על בסיס שימושי קרקע כמו: חניונים, מסופים לתחבורה ציבורית, אזורי מיתון תנועה בנוסף למקומות המיועדים להסדרי תנועה מיוחדים.

  כל מה שהוזכר מעלה יוזכר ויוצג בנספח תחבורה באמצעות התייחסות למרכיבים התחבורתיים המרכזיים

  דגשים נוספים

  במהלך עבודתו יועץ תנועה צריך לבדוק האם קיים צורך בהכנסה תחת הרשימה מרכיבים שלא צוינו לסימון לפי ההנחיות. זאת בהתאם לתכנית ולסביבת התכנית.

  • ייתכן ומשרד התחבורה ו\או מוסדות התכנון יגיעו עם דרישות נוספות.
  • חובה להתייחס למבנה רחובות ולשטחי תפעול אולם, אין צורך להציג תדירות קווי תחבורה ציבורי ותכנון מסלולים מפורט מפני שנספח תחבורה אינו מתייחס להיבטים תכנוניים של תחבורה ציבורית.

  על הנספח להיות תוצר של התהליך התכנוני בו משולב יועץ תנועה ולבוא לידי ביטוי באמצעות תשריט אחד שתחתיו נכנסים כל היבטי התכנון הרלוונטיים כגון: תכנון תשתיות להפעלת תחבורה ציבורית יעילה ונגישה, נגישות בשבילים לרוכבי אופניים, להולכי רגל ולרכבים פרטיים, גיבוש מדיניות חניה, תכנון מתחמי פריקה וטעינה , ומעל הכל- התייחסות להיבטי בטיחות כמובן.

  במסמך טקסטואלי נלווה יוכנסו כל המרכיבים שלא בא לידי ביטוי בתשריט הנ"ל. המסמך הטקסטואלי יכול להיות חלק ממסמך שנקרא דוח בדיקת השלכות תחבורתיות והוא צריך לכלול את הדברים הבאים: פירוט תשתיות הולכי רגל ורוכבי אופניים ובנושא התחבורה הציבורית. באופן כללי זה צריך לשמש כמסמך כולל לנושא התחבורה. בסיום תהליך העריכה, על עורך הנספח לוודא כי המידע המוצג בנספח התחבורה הוא נהיר, קריא ומובן ומוצג באופן שלם על פי ההנחיות הנ"ל.

  תיאור הפרויקט ומאפייניו

  פרטים טכניים בתשריט התחבורה

  מה צריך להיות בתשריט?

  • תרשים טופוגרפי הכולל אזורי התייחסות – מבנה התרשים עשוי להשתנות בהתאם לסוג היקף ומיקום גיאוגרפי של התכנית. על מבנה התרשים לשקף באופן מיטבי את התכנית ואת ההקשרים המרחביים שלה.
  • מקרא מפורט
  • כיתוב וסימון קריא של שמות של רחובות
  • תרשים גלינות
  • סימון ייעוד השטח (שצ"פ, מגורים וכו')
  • קוח כחול של התכנית
  • רקע מדידה עדכנית, גוש חלקה
  • קוי זכות דרך
  • קורדינטות
  •  חץ הצפון

   תקציר תיאור הפרויקט וסביבתו באופן מילולי :

  א. מתן תיאור כוללני של הפרויקט אותו נותן יועץ תנועה – נתונים מספריים אודות שימושי הקרקע, מיקום וייעוד של הקרקע.

  ב. הצגת והצעת מדיניות תחבורה עם התייחסות של יועץ תנועה לרכיבים הבאים:

  • השתלבות הפרויקט במרחב התחבורתי
  • הצגת עקרונות התכנון התחבורתי הכוללת בין השאר התייחסות ליעדים תחבורתיים בדגש על תחבורה ציבורית.

  ג. סימון אזורי התייחסות – כלומר תכנון התחבורה אינו מתקיים בוואקום והוא משפיע ומושפע מהתחבורה הקיימת והמתוכננת באותו הסביבה של הפרויקט, כאשר אזורי ההתייחסות ממוקמים מעבר לקו הכחול של התכנית.

  אזור ההתייחסות נדרש מפני שכך ניתן להבין כיצד התכנית המוצעת תהיה מושפעת ותשפיע על הקישוריות עם המתחמים המתוכננים והקיימים, על שימושי הקרע ועל שירותי התחבורה בסביבה של הפרויקט.

  הגדרת אזור ההתייחסות נעשית על ידי יועץ תנועה לפי מערכת התחבורה הסובבת את התכנית – כלומר הגדרת אזורי התייחסות על פי קשרי נגישות, דרכים ופריסת רשת התחבורה הציבורית שסובבים את אזור התכנון ומקשרים בין בינו לבין אזורים קרובים.

  חובה על תשריט התחבורה לכלול בפירוט התייחסות לכל מה שקורה בטווח מינימום של 50 מטר מקצה הפרויקט, מחוץ לקו הכחול. כל מידע תחבורתי שונה מכך ייקבע על פי ההנחיות המוזכרות מעלה.

  ד. תיאור התאמת התכנון על פי כל הבדיקות הנדרשות.

  ה. שנות ההתייחסות – הגדרת שנת ההתייחסות לצורך מיטבית אילו פרויקטיים עתיידים יכנסו תחת אזור ההתייחסות. רלוונטי בעיקר לתכניות אשר מושפעות ממרכיבים ארוכי טווח והן בעלות היקף מאוד גדול או לתכניות כלל עירוניות. 

  • הגדרת שנת האפס לבחינה – כלומר השנה אליה צריך להתייחס ולגביה נאספו נתונים
  • הגדרת שנת יעד למימוש התכנית – פירוט שלבי התכנית עד למימוש היעד.

   היצע תחבורתי

  תחבורה ציבורית

  א. מערכת תחבורה עתירת נוסעים ורכבת ישראל

  • ממוצע תדירות השירות, סימון ותיאור תחנות רכבת ישראל כולל סימון מסילות ברזל במצב הקיים כמו גם במצב המתוכנן.
  • ממוצא תדירות השירות של מתע"נ בשעה בכל תחנה, סימון צירי תנועה במצב הקיים ובמצב המתוכנן.במידה והתחנה נמצאת בשטח התכנית או  בשטח ההתייחסות, נתוני התחנות של מערכת תחבורה עתירת נוסעים יקבלו התייחסות. הנתונים לגבי תחנות מתע"ן ימסרו מחברות התכנון העירוניות. ראו נספח ב'

  ב. אוטובוסים

  • תיעוד המצב הקיים באמצעות יועץ תנועה, סימון וצירים וצירים מועדפים למעבר של תחבורה ציבורית
  • מצב מתכונן: הצגת תכנון בהתאם לתכנית, לא מדובר בהצגה של תכנון קווי אוטובוס בהכרח

   מערכת הדרכים

  א. סימון מצב דרכים קיים – הכולל בתוכו ציון רוחב וזכות דרך, סימון קווי בניין.

  ב. תיאור ומיפוי דרכים אשר קיבלו אישור לתכנון.

  ג.קישור לתשתיות מחוברות ומתוכננות:

  • תיאור המצב הקיים על ידי יועץ תנועה מבחינת התייחסות לדרכי הגישה ונקודות הכניסה.
  • הצגת תכנון של צירי הגישה והצגה של כניסות.
  • על נספח התחבורה לספק מענה מתוך הממצאים שנקבעו בבדיקות מקבילות כמו: הצגת מספר הנתיבים באמצעות בדיקה תחבורתית בדרך ובצמתים, תשתיות לתחבורה ציבורית, נת"צ ועוד.

  תרשים מס 1 – בתרשים אפשר למצוא ניתוח של מרחקי הליכה על בסיס נתונים בנוסף לבדיקה של כל שינוי שנערך בתכנית או לבדיקת שיפורים שניתן לעשות מחוץ לגבולות התכנית לפני יישומה

  תרשים מס 2 –  סימון רדיוס שירות של רכבת או תחבורה עתירת נוסעים באזורי הבינוי השונים

  תרשים מס 3 –  דוגמאות מתוך תכניות כוללניות ככלל ומתוך תכניות שכונתיות בפרט. הצגת שיטה רדיוס השירות של תחבורה ציבורית.

  רמת השירות למשתמשי תחבורה ציבורית

  נגישות למשתמשי תחבורה ציבורית

  א. יועץ תנועה צריך לוודא כי סימון רוחב המדרכה והשטח המיועד לסככת הצללה באזור שבו מתוכננות תחנות או באזור בו כבר קיימות תחנות. ניתן להרחיב רק  את זכות הדרך במקומות ספציפיים בהם מתוכננות תחנות אוטובוס תוך תשומת לב לשינויים בפועל לאורך השנים.

  ב.  כמו כן, על יועץ תנועה לבדוק כי מתקיים סימון צירי הליכה בדגש על תוכניות בעלות מוקדי פעילות עמוסים כמו אזורי תחנות רכבת, מבנים ציבוריים ואזורי תעסוקה עמוסים. יוצג גם ניתוח של חציית דרכים, שיפועים והפרדת מפלסיות ברוחב אשר תואם לצפי המתוכנן של תנועת הולכי הרגל.

  כיסוי שירות בתחבורה הציבורית

  סימון הרדיוסים הבאים סביב התחנות

  רכבת ישראל – סימון מעגל ברדיוס של ק"מ 1 סביב התחנה. 

  מערכת תחבורה עתירת נוסעים – סימון מעגל רדיוס מרחק של 300 מ' מציר מתע"נ או מתחנות.

  אוטובוסים –  סימון מרחק של 200 מ' מציר הכולל מעבר בתחנות אוטובוס עירונית, בתחנות בין עירוניות יוצע רדיוס קטן יותר.

  באם כל הפרויקט או חלקו אינם מסומנים יש צורך בסימון רדיוס השירות, דבר הנבדק על ידי יועץ תנועה. הוא נועד לשם בחינת מידת הצורך בהוספת צירים למעבר לתחבורה ציבורית ויצירת שינויים בפרויקט במידה וצריך לבצע התאמות ולייעל ולשפר את השירות של התחב"צ. יש להתאים את התכנון לקיצור מרחקי הליכה. כלומר לבדוק אם יש בפועל פערים בין מרחקי הליכה לבין רדיוס קו אווירי.

   

  תשתיות לתחבורה ציבורית

  מתקנים תפעוליים

  א. יועץ תנועה יהיה אחראי על הצגה של היקף ומיקום מתקנים תפעוליים לרכבת ישראל ולמתע"נ. הן מתקנים קיימים והן מתקנים תכנונניים לעתיד. בתחילת המסמך הנ"ל מוצגות הגדרות לפי תכניות בהיררכיה גבוהה יותר.

  תרשים מספר 4 – הצגה גם מחוץ לתחום של הקו הכחול של התכנית (נקודתית או מקומית) כולל סימון תשתיות לתפעול תחבורה ציבורית. הצגת בחינת הדרכים או שיפורים אפשריים  בתחום התכנית לגישה יעילה לתחבורה הציבורית, הצגה במסגרת התכנית של קישור בין שבילי האופניים והולכי הרגל למסוף.

  תרשים מס' 5 – במסגרת השלב הסטטוטורי בוחנים את התאמת השטח לתכנית, כמו כן, יש לערוך בדיקה ולראות מהם הצרכים במתחם ולבדוק עד כמה יש נגישות לתחבורה הציבורית במקום.בין השאר מוצגים,מיקום עמדות העלאה להורדה,  תכנון של מסופים, שבילים ורצועות רוחב להולכי רגל, חניות תפעוליות וכו'.

  ב.  בסעיף זה יוצגו, על פי ההנחיות של משרד התחבורה לתכנון, בדרך כלל על ידי יועץ תנועה, מסופים ותפעול תחבורה ציבורית לוקיישנים קיימים של תחבורה ציבורית וגם כאלו המתוכננים בעתיד לבוא שיכללו זכויות בניה

   

  בניית תשתיות הכוללות העדפה לשירות תחבורה ציבורית

  א. הצגת עקרונות התכנון לבחירת צירי התנועה המתעודפים לתחבורה ציבורית בתוכנית המדוברת.

  ב. ציון קיום מת"צ או מת"צ. התייחסות גם אם זה מתוכנן.

  ג. הצגת תכנון העדפה במסגרת תכנית דרך ומפורטת.

  ד. נתיב מבוקר – ציון קיום או תכנון נתיב מהיר HOV על גבי מפה.

  תרשים מס' 6 – סימון צירי תחבורה ציבורית, גם מחוץ לתחום התכנית במסגרת תכנון פיתוח מתחם. הצגה של תמונת השירות הכוללת על ידי הצגה של תוספת לרדיוס השירות על רקע שימושי קרקע.

  תרשים מס' 7 – הצגת תכנית סטטוטורית לשכונה הכוללת תכנון העדפה, המאפשרת זיהוי כי רצועות הליכה מלאות אינן מאפשרות את  שילוב הסדר העדפה בזכות הדרך בצמתים.  זכות הדרך צריכה לאפשר מדרכה הולמת, רצועות הליכה והתייחסות לכלל המשתמשים בתחום של הנספח.

  תשתית לתחבורה לא ממונעת

  תכנון מרחב הרחוב –  יועץ תנועה יכין בנספח התחבורה הנחיות רלוונטיות כגון: תכנון שבילי הליכה להולכי רגל.

  א. סימון רשת שבילים ודרכים קיימות ועתידיות, המיועדות להליכה באזור ההתייחסות.

  ב. תכנון תשתית שירות הולמת להולכי רגל הכולל התייחסות בתכנון לרצועות באופן כללי ובהתייחסות לרצועות לצל באופן פרטני, התייחסות לרוחב המדרכות, מעברי חציה, מעברים תת קרקעיים, גשרים להולכי רגל, זיקת מעבר.

  תרשים מס' 8 –  הנחיות לתכנון מרחב הרחוב התואמות לרוכבי אופניים הכוללות תכנון שבילי אופניים.

  א. סימון שבילים אופניים קיימים ומתוכננים.

  ב. על מנת לספק רמת שירות ראויה לרוכבי האופניים המצויים בקונפליקט עם הולכי הרגל, יועץ תנועה מומלץ ייתן בתכנון התייחסות לסוג השביל והתוואי המוצע בהתאם לצפי הפעילות, זיקת מעבר, מעברים תת קרקעיים ומעברי חציה. להרחבת הקריאה בנושא ראו גם "הנחיות לתכנון רחובות בערים" תנועת אופניים, משרד התחבורה.

  ניתוח תנועתי

  רוחב הדרך והולכי רגל

  בין תחומי האחריות והמטלות של יועץ תנועה ישנן הנחיות לתכנון דרך בין עירוניות הכוללות את עיקר ההנחיות הרלוונטיות שהן: תכנון מרחב הרחוב, תנועת רכב מנועי, תכנון מיתון תנועה והצגת תנועת אופניים והולכי רגל.

  א. הנחיות לתכנון רחובות בעיר לפי ההנחיות לדרכים בין עירוניות – הצגת חתכי רוחב עד הדיקור ברחובות בהם נדרש ניקוז, הצגת תוואי דרך קיים ומתוכנן עם התייחסות לתכנון מערך תחבורה ציבורית באותו איזור, תכנון שבילים לרוכבי האופניים, תכנון רצועות הליכה פנויות ממכשולים להולכי הרגל בנוסף לרצועת עזר לגינון ותאורה. 

  ב. הצגת ניתוב ותנועה – תכנון תנועתי לשילוב התחבורה הציבורית, תוך התייחסות למיקום תחנות האוטובוס במרחב העירוני. הצגת נתיבי תחב"צ ואופניים, הצגת המצב הקודם וסימון החיבור למצב הקיים, הצגת סימון מידת רדיוסים במידה והתכנית מפורטת.

  ג. התאמת זכות הדרך – תכנון עקרוני המאפשר את הצגת הפתרונות לצמתים כגון: פתרונות חציה לרוכבי אופניים והולכי רגל, שדה ראיה, אזורי המתנה במדרגות, איי תנועה,כניסות למגרשים וכו'.

  תרשים מס' 9 – הנחיות  רלוונטיות עיקריות בנושא חניה – תכנון חניונים, תקן חניה ורכב מנועי.

  • תכנית מגרשי חנייה.
  • חניונים עירוניים כגון חניוני חנה וסע וחניוני איגום.
  • נגישות לרכב כיבוי אש והיערכות לרחבות של כיבוי אש ברחובות, פתרונות לרכב תברואה, חניה תפעולית, חשמל, גז, הספקה ומסחר.

  ב. תכנית מאזן חניה – על פי שימושי קרקע ובהתאם לתקן,כולל נתוני אחוזי חניה ציבורית ועוקבת, מאזן חניה לרכב דו גלגלי שהדגש הוא על מקומות ציבוריים.

  ג. יועץ תנועה יהיה אחראי לסימון חניונים לאוטובוסים ורכבים כבדים בשירטוט לפי דרישת משרד התחבורה והרשות המקומית ובהתאם לצורך. לגבי הצורך בהתייחסות בתכנון לחניונים אלו, יש לתאם מראש עם משרד התחבורה והרשות המקומית. צריך לפנות למשרד התחבורה באם לא קיימת התייחסות למידת הצורך במיקום החניונים.

  ניתוח הנדסי

  א. הצגת חתכי הרוחב הפיזיים – מתן פתרונות לבעיות של הפרשי גבהים, מיקום צמתים, שדה ראיה, ניקוז, שבילי אופניים וכו'.

  ב. הרחבת שבילים עבור רוכבי אופניים, מיקומי צמתים ביחס לשיפועים אורכיים, משולשי ראות ועוד.

   

  למעלה

  בין לקוחותינו

  השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

   ּ